top of page
ABC_VIET_06122019.png
Copy of Copy of Hero Image.jpg

Bảo vệ sức khỏe và ngân sách của quý vị

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe Anthem Blue Cross bắt đầu từ $0*

Quý vị có biết? 9/10 trường hợp đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính**, để tiết kiệm cho bảo hiểm sức khỏe 2023. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe cá nhân của Anthem Blue Cross thấp từ $0 mỗi tháng*. Và cũng cung cấp $0 chăm sóc phòng ngừa, $0 chắm sóc trực tuyến 24/7†, và đài thọ thuốc kê toa với tất cả chương trình và nhiều hơn nữa.

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn để nhận hỗ trợ tài chính. Chúng tôi có thể hỗ trợ.

 Preventive Care

Hãy gọi Collective Choice tại (888) 508-8259, từ 9 giờ sáng đến 5:30 chiều múi giờ Thái Bình Dương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Virtual Care
ABC_VIET_06122019.png

Disclaimer

*Dựa trên các điều kiện của liên bang và/hoặc tiểu bang và có thể thay đổi. Anthem Blue Cross là một nhà phát hành Chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Đủ Điều Kiện (Qualified Health Plan) tại một số khu vực nhất định, cung cấp một số chương trình bảo hiểm sức khỏe với tùy chọn trả phí $0 (khi được nhận trợ cấp) thông qua Covered California. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe của Anthem với tùy chọn trả phí $0 không áp dụng ở mọi khu vực và điều kiện thỏa mãn các chương trình này dựa trên các điều kiện về thu nhập hàng năm của liên bang. Hãy gọi cho chúng tôi để biết thông tin vì không phải ai cũng đủ điều kiện. Ví dụ: những người độc thân với số tiền thu nhập hàng năm lên đến $19,140 và những gia đình 2 người với thu nhập lên đến $25,860 vẫn có thể đủ điều kiện. Điều kiện về thu nhập gia đình thay đổi tùy theo số lượng thành viên gia đình.

 

**Anthem ước tính 9 trên 10 thành viên sẽ đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính cho bảo hiểm y tế.

Nguồn: Dữ liệu từ Anthem Business Intelligence Analysis of 2021 WEM Application và FPL Distribution; tháng 5/2021.

 

†Các cuộc hẹn trực tuyến với bác sĩ qua ứng dụng Sydney Health được miễn phí cho các thành viên tham gia một trong những chương trình sau: gói Đồng (Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe không Khấu trừ cao), Bạc, Vàng và Bạch kim.

 

Trợ cấp chỉ áp dụng cho các Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Đủ Điều Kiện (Qualified Health Plans) mua qua Covered California. Anthem Blue Cross là nhà phát hành Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Đủ Điều Kiện cung cấp các Chương trình dạng này thông qua Covered California.

 

Anthem Blue Cross là tên thương mại của Blue Cross of California. Anthem Blue Cross và Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company là những tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Cross Association. Anthem là thương hiệu đã đăng ký của Anthem Insurance Companies, Inc.

bottom of page